De organisatie

De organisatie van het SHC mag gerust professioneel genoemd worden. Dat moest ook wel met de vele optredens en andere activiteiten.


Allereerst was er de Stichting, verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde financiële ondersteuning. Hierin hadden diverse zakenmensen uit het Helmondse zitting om ook de connecties naar die groep te waarborgen.

Dan was er een dagelijks bestuur met daarin o.a. de dirigent en de zakelijk leider. Deze laatste was verantwoordelijk voor het werven van concerten en de organisatie daaromheen. Namen als Dhr. van Veghel, Dhr. Swinkels en Dhr. van Laarhoven zullen velen bekend in de oren klinken.

Ook was er het secretariaat wat volgens mij altijd bemand(of beter bevrouwd) was door Mevr. van de Laar, en die een strakke organisatie had. De voorbeelden hiervan zijn op deze pagina te vinden.

Dan was er het eigenlijke koor, bestaande uit kinderen en later ook heren. In de aanvangsperiode zongen de kinderen 3-stemming (sopraan, mezzosopraan en alt), later met de heren werd dit uitgebreid met tenor en bas. Er was een voorbereidende klas, waarin de kinderen hun eerste zangonderricht kregen, waarna ze aspirant-lid werden. Na een periode van als aspirant meedraaien in het “grote” koor, werd je dan volwaardig lid.

Tenslotte waren er de diverse commissies, hieronder de voornaamste:

Jeugdbegeleiding: Verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen. Bij elke repetitie was er iemand aanwezig en bij de concerten zelfs meerdere personen. Wie kent er niet een van deze namen? Mevr. van Nimwegen, Mevr. Snijders, Mevr. v.d. Laar, Dhr. Vaessen, Mw. Corstens, Mw. van Veghel en Mw. Lombert.

Technische dienst: Deze heren waren verantwoordelijk voor het instrumentarium. Dat was zo uitgebreid dat er een speciaal voertuig voor was om het podium, de orgels en alle overige zaken te vervoeren en op te bouwen. Ken je deze namen nog? Dhr. van Dijk, Dhr. Clynck, Dhr. Geenen, Dhr. van Gemert, Dhr. Snijders, Dhr. Mikkers, Dhr. Lombert, Dhr. v.d. Vorst en Dhr. van Helmond.

Buiten muzikale activiteiten: Deze commissie was verantwoordelijk voor alle activiteiten die niet direct met zingen te maken hadden, zoals het carnavalsfeest (elk jaar 4 dagen lang in ons eigen gebouw), de afscheidsavond aan het einde van elk seizoen en alle overige bijeenkomsten in informele sfeer. Hier hoorden namen bij als Dhr. Brinkman en Dhr. Coolen (ikzelf dus).

Ledenwerving: Deze gingen jaarlijks de scholen af voor het werven van nieuwe leden en bestond ook voornamelijk uit leden. Op de scholen werden mini-concerten gegeven en werd informatie aan de kinderen uitgedeeld.

Uniformen: Deze commissie zorgde voor nieuwe uniformen en zag er op toe dat iedereen een passend uniform had. Dit laatste was overigens niet altijd makkelijk met jeugd in de groeiperiode. (ik kan me nog herinneren 3 x in 1 jaar een nieuwe broek te hebben moeten laten maken, daar ik buiten elke maat viel met mijn 1,98 m.)