Dirigent

Dirigent en tevens oprichter van het koor is Roland de Kroon.

Al op zeventienjarige leeftijd startte de in Helmond opgegroeide zoon van een bankdirecteur met het kinderkoor van de St. Lambertuskerk. Daarmee was de basis gelegd voor het latere SHC.

Gedurende het gehele bestaan van het koor is hij dirigent geweest.

     

Na een middelbare schoolopleiding studeerde hij muziekpedagogie alsmede koor- en orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium te Tilburg bij Jan Out, dirigent van het Gelders Orkest en Hein Jordans dirigent van het Brabants Orkest. Bij deze laatste is hij afgestudeerd, waarna een jarenlange samenwerking volgde bij o.a. het Festival van Vlaanderen.

Hierna volgde een grote concertpraktijk in binnen- en buitenland. Met het SHC werden concertreizen ondernomen naar o.m. Duitsland, België, Bulgarije, Zwitserland en het voormalig Joegoslavië waar tevens radio- en TV opnamen werden gemaakt welke in tal van Europese landen werden uitgezonden.

Als vaste dirigent van het SHC werkte hij ook regelmatig mee aan grote producties van vooraanstaande symfonie orkesten en opera gezelschappen. Ook door de Nederlandse en vele buitenlandse omroepverenigingen werd regelmatig zijn medewerking gevraagd voor radio en TV uitzendingen.

Honderden kinderen hebben bij hem hun eerste muzieklessen ontvangen, en diverse van hen hebben hier later hun carrière van gemaakt.

In zijn periode na het SHC zette Roland zich mn in voor de gemeenschap en het verenigingsleven in en om zijn woonplaats Bakel.

Na een kort ziekbed, overleed Roland de Kroon op 77-jarige leeftijd op 20 januari 2020 en is hij begraven te Bakel.

Met zijn nalatenschap is de Roland de Kroon stichting opgericht, een stichting die kansarme jongeren inBakel en omgeving financieel ondersteunt.